Ξενοδοχεία στο κέντρο της Πάτρας - Hotels in centre of Patras:

 
   
 

Ξενοδοχεία μεταξύ Πάτρας και Ρίου - Hotels betwenn Patras and Rio:

 
   
 

Ξενδοχεία στο Ρίο - Hotels in Rio:

 
   
 

Ξενοδοχεία στα Καμίνια Πατρών - Hotels in Kaminia-Patras

 
   
   
     
 

Εάν είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στην περιοxή της Πάτρας, και δεν έχουμε συμπεριλάβει το ξενοδοχείο σας στη λίστα μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email: spanosgeo@gmail.com και στείλτε μας την επωνυμία του ξενοδοχείου σας και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας σας.